Bio

Skrzypaczka, urodzona w Łodzi w 1986 roku w rodzinie
o tradycjach muzycznych. Ukończyła Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi w roku 2009, w klasie skrzypiec prof. Izabeli Ceglińskiej, uzyskując dyplom
z wyróżnieniem. Podczas studiów pracowała również
pod kierunkiem prof. Moniki Urbaniak-Lisik w Hochschule
der Künste Bern w Szwajcarii.

We wrześniu 2017 roku uzyskała stopień doktora sztuk muzycznych w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, a tematem prowadzonych przez nią badań był Postmodernizm w muzyce Alfreda Schnittke na przykładzie wybranych utworów skrzypcowych.

Była półfinalistką i finalistką ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów skrzypcowych oraz kameralnych w Gdańsku (2001), Lublinie (2002, 2011), Warszawie (2004), Łodzi (2007).

Swoje umiejętności rozwijała jako uczestniczka kursów mistrzowskich w klasach wybitnych profesorów: Iwony Wojciechowskiej, Moniki Urbaniak Lisik, Igora Frołowa, Benjamina Schmida, Yossifa Ivanova, Katrin Scholz,
a także jako uczestniczka międzynarodowych kursów orkiestrowych m.in. Internationalen Jungen Orchesterakademie w Bayreuth i Junge Philharmonie Thüringen w Weimarze.

Anna Ceglińska prowadzi działalność koncertową jako solistka i kameralistka. Dokonała wielu nagrań radiowych, telewizyjnych oraz nagrań muzyki filmowej.
Od roku akademickiego 2009/2010 jest zatrudniona
w Katedrze Instrumentów Smyczkowych Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi,
a od listopada 2012 roku prowadzi klasę skrzypiec
w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. K. Kurpińskiego w Kutnie.

Od listopada 2017 r. jest członkiem Zarządu łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.